De stichting Gambia Child beleidsplan

Visie, missie, strategie

Stichting

Onze visie


In Gambia heerst veel armoede. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is nog niet 1 % van dat van de Nederlanders. Er zijn dus ook geen sociale voorzieningen. Dit betekent dat wanneer ouders geen werk hebben er ook geen inkomen is en kunnen kinderen met een handicap niet naar school. Geen scholing betekent geen kennis, geen kans op werk en geen salaris. Hetgeen natuurlijk een slechte toekomst teweeg brengt en het de mensen en het land in een vicieuze cirkel brengt voor de rest van hun leven omdat ze geen kans hebben om eruit te komen.

 

Scholing betekent doorbreken van deze vicieuze cirkel.

Onze missie


De kleinschalige hulp die Gambia Child voor ogen heeft, is een druppel op een gloeiende plaat,maar hij sist wel! Ieder kind of gezin wat geholpen kan worden met een relatief klein bedrag is er weer één!

 

Gambia Child gaat de gehandicapte mens en familie in Gambia ondersteunen, door scholing, hulpmiddelen, voeding, medicijnen. Rechtstreeks, kleinschalig 1 op 1. Dat betekent dat nadrukkelijk niet gekozen wordt voor grootschalige projecten. In Gambia hebben we vastgesteld dat door verschil in cultuur, mentaliteit of door corruptie veel goedbedoelde projecten gestrand zijn.

 

Gambia Child zal daarom altijd kleinschalig blijven.

Onze strategie

1. De hulp

Twee maal per jaar zal iemand van de stichting persoonlijk naar Gambia gaan. Enerzijds om de resultaten van de geboden hulp te monitoren, anderzijds om nieuwe kinderen te spotten die hulp nodig hebben. Als er fondsen beschikbaar zijn tenminste.
 

2. De fondsen werving
Via kerken, scholen, vrienden, familie, kennissen zal voorlichting over de projecten,de kinderen en hun situatie gegeven worden. 

3. De randvoorwaarden
In Gambia worden afspraken gemaakt hoe de hulp gerealiseerd dient te worden. De te besteden bedragen worden vast gesteld per kind.
De sponsoring stopt wanneer:
• Het kind 3 maal in een jaar geen voldoende haalt voor de toets.
• Het kind niet geïnteresseerd is of thuis gaat werken, en dus weinig op school is.
• Wanneer er geen geld meer is vanuit de stichting Gambia Child.
Daarnaast zal voor kinderen met een handicap per geval beoordeeld worden of en hoe hulp geboden wordt.

 

4. Verantwoording
Van giften mag zo weinig mogelijk aan de “strijkstok blijven hangen”. Dat wil zeggen dat giften bij het kind terecht komen. Veel goede doelen organisaties maken kosten voor werving, administratie, reclame en niet te vergeten een hoog salaris voor de directeur. Het is juist dat wat de stichting wil voorkomen.

De voorkomende kosten zoals vliegreizen en verblijfkosten, zijn voor rekening van de bestuursleden. Zij doneren deze kosten aan de stichting.

5. Jaarrekening

De jaarrekening 2020 is beschikbaar in onderstaande pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebrima blij op daycare.jpg