top of page
De stichting Gambia Child beleidsplan

Visie, missie, strategie

Stichting

Onze visie


In Gambia heerst veel armoede. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is nog niet 1 % van dat van de Nederlanders. Er zijn dus ook geen sociale voorzieningen. Dit betekent dat wanneer ouders geen werk hebben er ook geen inkomen is en kunnen kinderen met een handicap niet naar school. Niet naar school gaan, betekent geen kennis, geen kans op werk en geen salaris. Hetgeen natuurlijk een slechte toekomst teweeg brengt en het de mensen en het land in een vicieuze cirkel brengt voor de rest van hun leven omdat ze geen kans hebben om eruit te komen.

 

Naar school gaan betekent doorbreken van deze vicieuze cirkel.

Onze missie


De kleinschalige hulp die Gambia Child voor ogen heeft, is een druppel op een gloeiende plaat,maar hij sist wel! Ieder kind of gezin wat geholpen kan worden met een relatief klein bedrag is er weer één!

 

Gambia Child gaat het kind met een handicap en familie in Gambia ondersteunen, door scholing, hulpmiddelen, voeding, medische zorg. Rechtstreeks, kleinschalig 1 op 1. Dat betekent dat nadrukkelijk niet gekozen wordt voor grootschalige projecten. In Gambia hebben we vastgesteld dat door verschil in cultuur, mentaliteit of door corruptie veel goedbedoelde projecten gestrand zijn.

 

Gambia Child zal daarom altijd kleinschalig blijven.

  Onze Strategie

  1. Werkwijze

Om kinderen in Gambia te helpen is het een hoofdvoorwaarde dat er een mediator aanwezig is in Gambia. Bij voorkeur een duo van een Gambiaanse en Nederlandse mediator.

Gambia Child zoekt naar kinderen met een handycap met hulp van lokale contacten. Per kind wordt een intake gehouden samen met de ouders en bepalen we of en welke hulp aan dit kind wordt verstrekt.

Randvoorwaarden voor hulp aan het kind zijn:

  • Per geval bepaalt het bestuur van Gambia Child of en welke hulp een kind krijgt afhankelijk van haalbaarheid en doelmatige inzet van de middelen.

  • Het kind heeft een handicap en is jonger dan 18 jaar

  • Het kind krijgt nog geen steun van een andere sponsor

  • Het kind krijgt geen steun vanuit de familie

  • Dat er voldoende middelen aanwezig zijn bij de stichting Gambia Child en wat organisatorisch haalbaar is

 2. Monitoring

Van elk kind wordt een dossier bijgehouden. Twee maal per jaar zal iemand van de stichting persoonlijk naar Gambia gaan. Enerzijds om de resultaten van de geboden hulp te monitoren, anderzijds om nieuwe kinderen te vinden die hulp nodig hebben. Op basis van de monitoring kan de aanpak veranderd worden.
 

 3. De fondsen werving

Via social media, kerken, scholen, bedrijven, stichtingen, vrienden, familie, kennissen zal voorlichting over de projecten, over de kinderen en hun situatie gegeven worden. Daarnaast behoren sponsoracties tot de mogelijkheden.

 

 4. Verantwoording
Van giften mag zo weinig mogelijk aan de “strijkstok blijven hangen”. Dat wil zeggen dat giften bij het kind terecht komen. Veel goede doelen organisaties maken kosten voor werving, administratie, reclame en niet te vergeten een hoog salaris voor de directeur. Het is juist dat wat onze stichting wil voorkomen.

De voorkomende kosten zoals vliegreizen en verblijfkosten, zijn voor rekening van de bestuursleden.

 5. Jaarrekening

bottom of page