top of page
Search
  • francien4

Amadou


Hier is Amadou. Hij kreeg op jonge leeftijd polio omdat hij zijn vaccinaties niet had gehad. Hij heeft geen ouders meer en wordt opgevoed door een leraar. Gambia Child betaald zijn schoolgeld. Hij gaat naar een goede school Amadou is zeer intelligent en sportief, hij speelt voetbal!


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page