top of page
Search
  • francien4

Nieuws van de stichting Gambia Child


Allereerst dit: we hebben een nieuw bestuurslid: Carine Klein. Ze is voor de stichting een cadeau! We vonden het tot nu toe echt een probleem dat we Gambia twee keer per jaar kunnen bezoeken. In de tussentijd gaat er nog wel eens iets mis. En dan is het lastig dat we in Nederland wonen. En ineens was daar Carine. Zij is zo enthousiast over het land, dat ze zich daar wil vestigen, en zo enthousiast over Gambia Child, dat ze zich voor ons wil inzetten.

Ze stelt zich voor: Mijn naam is Carine Klein. Een nieuw bestuurslid bij stichting Gambia Child. Woonachtig te Ermelo en werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis als verpleegkundige. In oktober 2016 ging ik voor een vakantie naar The Gambia. Ik verloor mijn hart aldaar. Twee maanden later ging ik weer. In maart 2017 reageerde ik met veel enthousiasme op de site www.gambiachild.nl.

Francien ontmoette ik snel d

aarna nog in Nederland. Half maart kon ik voor de stichting al wat betekenen. In juni ben ik fulltime aan de slag gegaan in Gambia. Wat voelde ik me thuis in dit land. Altijd mensen met een grote glimlach, terwijl de armoede zo groot is. Ik ben namens Gambia Child scholen en kinderen gaan bezoeken. Ook heb ik meegedraaid in de winkel die in april geopend was.

In oktober ga ik weer voor zes weken. Ik wil me graag voor de stichting inzetten. Ik wil dan ook voor een groot deel van het jaar in Gambia gaan wonen, vanaf januari 2018. Op de compound wil ik ruimte voor opvang sponsorkinderen, ze daar een maaltijd aanbieden, een plek geven waar ze kunnen ontspannen, waar ze misschien een hobby kunnen ontwikkelen en waar ik ze kan helpen met schoolwerk. Ik voel mij een gezegend persoon. Ik hoop jullie te ontmoeten via de nieuwsbrief, om jullie een inkijkje te geven in het leven van een kind met een handicap in Gambia.

Hartelijke Groet,

Carine

Tot zover het verhaal van Carine.

Ze spreekt over de winkel. Daar verkopen “onze” kinderen tweedehands kleding uit Nederland. Zo leren deze kinderen een vak. Heel waardevol. En natuurlijk doen we bij deze een beroep op u: heeft u nog kinderkleren, dan zijn deze zeer welkom! 1 Bananendoos vol spullen kost voor het versturen naar Gambia €5,80. Na ongeveer 6 weken komen de dozen per containerschip aan in Gambia. We zoeken ook sponsors om deze verzendkosten te betalen. Kom maar op!! De kinderen hebben een baan en zijn ze er enorm blij mee.

Uiteraard blijft de aandacht voor de inmiddels bijna vijftig kinderen onze eerste motivatie. Eind deze maand gaan alle kinderen weer naar school. Per kind betalen we gemiddeld € 200,- voor 1 schooljaar. Ook de reiskosten zijn daarbij inbegrepen. Iedereen die ons steunt op wat voor manier dan ook , HEEL HARTELIJK DANK! We hopen dat de kinderen de komende jaren nog naar school toe kunnen, dus u bijdrage blijft nodig en welkom!!

www.gambiachild.nl

Rek.num;NL91RABO 0140868704


79 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page